Click2Call : een knopje dat uw klanten zullen waarderen

Zoals vaak op het internet, zijn Engelse woorden alomtegenwoordig. Oplossingen als “web call back”, “click to call” of “call back” zorgen voor een ware revolutie in de relaties tussen de internetgebruiker en de onderneming.

Op een website gebeurt het immers vaak dat men geconfronteerd wordt met een formulier (voor een bestelling, een reservering) en dat men blokkeert bij een specifieke vraag. De “web call back” oplossingen nodigen de internetgebruiker dan uit om op een knop te klikken om gratis teruggebeld te worden.
De internetgebruiker voert zijn gegevens in (onder andere zijn telefoonnummer) en wordt onmiddellijk gratis teruggebeld. Zo krijgt hij snel een relevant en gepersonaliseerd antwoord.

Click2Call.be is een oplossing die wordt voorgesteld onder de vorm van Software As A Service (SAAS). De gebruikslicentie is beschikbaar op het adres www.click2callvision.com en wordt aangeboden door de ondernemingen Click2CallVision Sprl & Paratel SA.

Click2Call.be: een bevoorrechte relatie met uw klanten

Click2Call.be biedt het voordeel van een bevoorrechte en doelgerichte relatie tussen uw onderneming en uw klanten. Deze dienst is de beste manier om de internetgebruiker te bereiken op het moment dat hij uw diensten ontdekt op een van de pagina’s van uw website.

Click2Call.be wordt op de productpagina’s, de bestelpagina’s of de pagina’s geplaatst waar om inlichtingen gevraagd wordt. Eigenlijk overal waar u door de internetgebruiker met uw commercieel departement in contact te brengen, het risico verkleint dat deze naar concurrerende websites gaat.

Uw onderneming haalt een dubbel voordeel uit de installatie van een Click2Call.be dienst: 

  • U antwoordt in realtime op de vragen van prospects/klanten.
  • U versterkt het kwaliteitsimago van de dienstverlening door te laten zien dat u gebruik maakt van de recentste technologieën
  • .

Click2Call.be: een dienst die aan te raden is binnen de sectoren met een sterke concurrentie

De “call back” valoriseert niet enkel uw onderneming, maar blijkt vooral erg nuttig wanneer u zich in een competitieve activiteitensector bevindt en u een product verkoopt dat vrij duur is en toch wat uitleg vereist. Binnen de sectoren waar het erom gaat om snel te overtuigen - verzekeringen, reizen, toerisme… - zijn de meeste Angelsaksische banken bv. vandaag met dit systeem uitgerust.

De “call back” wordt voornamelijk in de volgende sectoren gebruikt:

1. Automobiel (afspraken maken voor testritten)
2. Financiële diensten (banken en verzekeringen)
3. Nutsbedrijven (water, elektriciteit)
4. Toerisme en hotelwezen
5. Telefonie
6. E-Commerce (bestelformulier)

Click2Call.be: hoe werkt het?

Nadat de internetgebruiker op de knop of de link Click2Call geklikt heeft, kan hij informatie invullen op een formulier, onder andere zijn telefoonnummer. Dan valideert hij het formulier opdat we hem zouden terugbellen. Onze informaticaserver belt de internetgebruiker onmiddellijk op en wanneer hij antwoordt, wordt hij in wacht gezet terwijl hij een standaard welkomstboodschap te horen krijgt die echter ook gepersonaliseerd kan worden. Afhankelijk van de gegevens die de internetgebruiker heeft ingevuld, zal onze server de nummers bellen van de correspondenten die u aangeduid heeft en u zo in contact brengen met uw klant. De volledige transactie verloopt automatisch, de servers van Paratel versturen de oproepen via de telefoonnetwerken; de oproepen zijn dus gratis voor de internetgebruiker. De correspondent beschikt ook over de mogelijkheid een oproep niet te beantwoorden. De internetgebruiker wordt dan verwittigd dat de correspondent hem later zal terugbellen. De correspondent ontvangt dan alle ingevulde informatie per e-mail.

U kunt de lijst van uw correspondenten rechtstreeks parametreren en zo bijvoorbeeld heel duidelijk het gebruik van de “click to call” bepalen: waar wilt u de knop plaatsen, wanneer moet hij verschijnen? Zo kunt u hem laten verschijnen op het meest geschikte moment: bij het afsluiten van de website, in een nieuwsbrief, in de handtekening van een voorstel, ... Op een verkoopsite kan de knop bijvoorbeeld verschijnen wanneer de klant de verkoop afsluit alvorens zijn bestelling te finaliseren.

Geen enkele oproep duurt langer dan 10 minuten.

Click2Call.be: Welke voordelen?

Een daling van de kosten voor klantenwerving en -binding: voor ondernemingen ligt het conversiepercentage van de bezoeken op een handelswebsite vaak te laag met gemiddelden rond 1 à 2 %. Ondernemingen die het Click-to-Call systeem gebruiken, noteren een aanzienlijke stijging van het onlineverkooppercentage (voor evenveel bezoekers), wat een daling betekent van de kosten voor klantenwerving.
Een optimalisatie van de reclamekosten: als het conversiepercentage stijgt, is het niet langer nodig mee te dingen naar een betere prijs voor reclame. Zonder aan de doelstellingen te raken kunnen de reclamebudgetten dalen.
Een beter merkimago: u versterkt de band met uw klanten en het vertrouwen dat ze in u stellen. Deze dienst laat ook zien dat u in staat bent te innoveren en geeft u een modern imago. Deze factoren zijn moeilijk te evalueren, maar vormen toch de sleutel tot succes op lange termijn.